BUSINESS CASE
COMPETITION
2013

Firma Nielsen jest największą agencją badawczą w Polsce i częścią międzynarodowego koncernu The Nielsen Company, światowego lidera w zakresie dostarczania informacji marketingowej oferującego usługi w ponad 100 krajach, zatrudniającego 42 000 Pracowników na całym świecie.

Firma Nielsen oferuje swoim Klientom kompleksową informację rynkową z wielu różnych źródeł, wraz z zestawem specjalistycznych narzędzi usprawniających zarządzanie informacją, zaawansowaną metodologią i systemem analitycznym oraz wydzielonym, profesjonalnym zespołem obsługi Klienta. Dzięki temu możemy w pełni wspomagać naszych Klientów w określeniu optymalnej drogi wzrostu ich biznesu.

logo

Konkurs firmy Nielsen to doskonała okazja, aby pokazać swoją kreatywność, innowacyjność, analityczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów. Zdefiniuj zwycięską strategię dla przedsięwzięcia biznesowego. Odkryj rolę jaką Nielsen odgrywa pomagając największym światowym markom odnosić sukcesy poprzez zrozumienie tego, co ludzie oglądają i kupują.

Masz szansę polecieć do biura Nielsena za granicą i konkurować w europejskim finale!

Case prowadzony jest przez firmę Nielsen w kilku Europejskich krajach. Spośród zespołów uczestniczących w case zostanie wyłoniony zwycięzca edycji z danego kraju, który będzie reprezentował Polskę w finale Europejskim. Zespół ten zostanie zaproszony do zaprezentowania swoich pomysłów top managerom Nielsena. Drużyna, która zwycięży w europejskim finale spędzi tydzień w jednym z biur Nielsena w Europie (na koszt Nielsena). Będzie to świetna okazja zdobycia doświadczenia zawodowego oraz poznania nowych ludzi i miejsc.

On-Campus Competition adresujemy głównie do studentów IV i V roku, którzy będą pracowali w zespołach 4-6 osobowych. Przygotowaliśmy ambitne case study zawierające pytania biznesowe klienta (przedstawione faktycznie przez jedngo z naszych Klientów ). Praca nad case’m wymaga użycia danych Nielsena do analizy tych pytań i dostarczenia właściwych rozwiązań.

Zakres merytoryczny i przebieg case'u

W ramach case study uczestnicy otrzymają materiały zawierające szczegóły zapytania biznesowego (problemu) klienta oraz różne typy danych, które mogą być przydatne do rozwiązania tego problemu i udzielenia rekomendacji klientowi. Oczekujemy, iż uczestnicy przeanalizują otrzymane informacje, odnajdą powiązania pomiędzy danymi pochodzącymi z różnych źródeł i przygotują rekomendacje w formie krótkiej prezentacji. Integralną częścią case’u jest także przeprowadzenie prezentacji.

Rozwiązanie zadania będzie wymagało od uczestników szerokiego spojrzenia na badane zagadnienie. Aby sformułować właściwe rekomendacje biznesowe trzeba będzie wziąć pod uwagę między innymi:

 • Ogólną sytuację ekonomiczną;
 • Nastroje konsumenckie;
 • Trendy w badanej kategorii i segmencie;
 • Potencjał rynku;
 • Silne i słabe strony własnego produktu;
 • Własne cele oraz ograniczenia budżetowe;
 • Plan marketingowy;
 • Wyniki badań konsumenckich.

Każdej grupie uczestników case’u zostanie przypisany opiekun merytoryczny – badacz pracujący w firmie Nielsen. Zadaniem opiekuna jest pomoc merytoryczna grupie oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących przekazanego materiału.

Każda z grup pracujących nad case’m zostanie zaproszona do przeprowadzenia prezentacji zawierającej przygotowane wnioski i rekomendacje. Prezentacja odbędzie się w biurze firmy Nielsen, a członkami jury będą dyrektorzy działów badawczych firmy. Spośród zespołów biorących udział w case zostanie wyłoniony zespół zwycięski, który będzie reprezentował Polskę w finale Europejskim. Finał Europejski nie będzie wymagał dodatkowej merytorycznej pracy nad case’m, ale ponownego zaprezentowania przygotowanych wniosków i rekomendacji. Nielsen pokryje koszty związane z uczestnictwem w finale Europejskim zwycięskiego zespołu.

powrót na górę

Korzyści z uczestnictwa w case study

Niewątpliwie uczestnictwo w naszym case s. wiąże się z wieloma korzyściami dla członków zespołów uczestniczących.

Studenci będący członkami zespołów będą mieli możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie analizy danych, rozumienia potrzeb klientów, wnioskowania oraz budowania umiejętności prezentacyjnych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania firmy Nielsen i jej pracowników, a współpraca z opiekunem merytorycznym będzie również szansą rozwoju pod okiem doświadczonego specjalisty.

Uczestnicy case’u będą mieli możliwość wzięcia udziału w rekrutacji na praktyki oferowane przez firmę Nielsen, a także aplikowania na stanowiska oferowane przez Nielsen.

Zwycięski zespół case’u zostanie zaproszony do wzięcia udziału w finale Europejskim, który odbędzie się w Genewie.
Koszty udziału w finale Europejskim pokrywa firma Nielsen.

Nagrodą dla zespołu, który zwycięży w finale Europejskim będzie induction program przeprowadzony w jednym z miast Europejskich, którego koszt pokrywa firma Nielsen.

powrót na górę

Przybliżony terminarz

 • 16.04. - STATUJEMY!

  Spotkajcie się z nami na Auli Spadochronowej! Jesteśmy tam cały dzień. Przygotowaliśmy dla Was liczne konkursy i loterie.

 • 18.04., godz. 12:00, sala 152 SGH - OFICJALNE ROZPOCZĘCIE NIELSEN CASE COMPETITION.

  Spotkanie z Kyriakosem Kariakou, Regional Managing Director CEE, prezentacja Case.

 • Do 23.04. do godz. 12:00 Przyjmujemy ZGŁOSZENIA grup do uczestnictwa w Case Competition.

  Prosimy je kierować na adres: Anna.Szyszko@nielsen.com. Zgłoszenie powinno być wysłane przez lidera grupy i zawierać listę członków zespołu – minimalnie 4, maksymalnie 6 osób.

  Prosimy o podanie: nazwy zespołu, imion, nazwisk i adresów mailowych wszystkich członków wraz z załączonymi życiorysami tych osób w jęz. angielskim.

 • 25.04. - PRZESŁANIE MATERIAŁÓW.

  Do wybranych przez nas grup zostanie przesłane potwierdzenie o rozpoczęciu case’u (wraz z adresem strony, loginem i hasłem na portal regionalny, gdzie znajduje się Case oraz inne potrzebne materiały).

 • 26.04. - 25.05 - PRACA NAD CASE STUDY.

  W trakcie pracy, grupy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne opiekuna.

 • 15.05. - SURGERY SESSION.

  - Czyli szansa na spotkanie z opiekunem i wyjaśnienie wątpliwości. Zapraszamy do naszej siedziby przy Postępu. (bud. Nielsena).

 • 22.05. – PRZEKAZANIE PREZENTACJI

  Zakończenie pracy nad casem i przekazanie prezentacji zawierającej wnioski i rekomendacje.

 • 23.05. – ZAPROSZENIE DO LOKALNEGO FINAŁU

  Przekazanie informacji o lolanych finałach. (W przypadku bardzo dużego zainteresowania zaproszenie na Local Case Competition wyślemy do wybranych zespołów.)

 • 27.05., 9-17:00 – LOKALNE FINAŁY

  Prezentacja wyników case’u przez wybrane zespoły przed jury firmy Nielsen w siedzibie firmy Nielsen w Warszawie. Każdy uczestnik otrzyma upominek.

 • 26 - 27.06. EUROPEJSKI FINAŁ GENEWA!

  Finały w Genewie dla zwycięskich zespołów z poszczególnych państw.

 • Lipiec/Sierpień 2013 TYDZIEŃ Z NIELSEN

  Realizacja nagrody przez zwycięski zespół.

powrót na górę

Dodatkowe informacje:

 • Do materiału Case Study będą miały dostęp wybrane zespoły;
 • Case nie może być udostępniany przez uczestników (uczestników będzie obowiązywała umowa o poufności);
 • Uczestnicy nie mogą korzystać z pomocy profesorów;
 • Podczas etapu lokalnego każdy zespół ma 30 minut na zaprezentowanie swoich wyników przed jury;
 • Sugerowanym formatem prezentacji jest PPT (nie jest to obligatoryjne);
 • Pod koniec dnia zwycięska drużyna zaprezentuje efekty swojej pracy przed pozostałymi zespołami;
 • Przynajmniej 4 studentów musi prezentować wyniki pracy (wszyscy musza być przygotowani na udzielenie odpowiedzi na zadawane później pytania);
 • Więcej szczegółów udostępnimy zespołom zainteresowanym.
powrót na górę